Apel Tutkal Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek +90 212 212 670 43 00 pbx

Kalite Politikamız

 

 

BETA KİMYA mobilya, inşaat, kağıt, ambalaj ve tekstil sektöründe kalite ve sağlamlığı ön planda tutarak müşteri istekleri doğrultusunda yapıştırıcı üretimini amaç edinmiştir.

Vizyonumuz ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kaliteyi; yönetim ve çalışanlarımız tarafından ortaklaşa belirlenen ve benimsenen bir olgu olarak bir yaşam biçimi haline getirmektir.

 

Bu ilkelerimiz doğrultusunda,

Üretimde kaliteli ham malzeme kullanarak ve standartlara uygun olarak müşteri isteklerini kalite, maliyet-zaman ve miktar yönünden en iyi seviyede karşılayarak sürekli müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ile iş birliği yaparak üretim süreci ve sonrasında çevreyi korumayı, ürün kalitesinde sürekliliği sağlamayı, insan sağlığı ve işyeri güvenliği gereklerine uyulmasını çalışma ve yaşam tarzı olarak benimsemeyi,

Çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için eğitime ve ekip çalışmalarına ?önem vermeyi, eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmayı,

Müşteri Memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda, süreçlerimizin verimliliğine tüm çalışanlarımızı ortak etmeyi, daima daha iyiyi ve hatasızı aramayı,

Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasal şartlara uygun ve örnek bir yönetim sistemi ile yürütmeyi,

Risk ve fırsat değerlendirme çalışmaları yaparak, düzenli denetimlerle yönetim sistemleri etkinliğini ölçümlemeyi ve yeni uygulamaları entegre etmeyi,

Politikamız doğrultusunda hedeflerimizi sürekli gözden geçirerek; yönetim kadrosundan, tüm alt birim çalışanlarına kadar, bu hedefleri, çalışanlarımıza açıkça anlaşılmasını sağlayacak şekilde oluşturmayı, iletmeyi ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamayı, taahhüt ederiz.

 

 

 

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikamız

BETA KİMYA olarak mobilya, inşaat, kâğıt, ambalaj ve tekstil sektöründe; yapıştırıcı ve dolgu malzemeleri alanında faaliyet gösteren kuruluşumuz; Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini gönüllü ve bilinçli olarak uygulamaya kararlıdır.

 

Bu ilkemiz doğrultusunda,

Varlığımızı Çevre ile barışık biçimde sürdürmeyi ve personelimizin ve kuruluşumuzun kontrolü altında tüm çalışanlarımızın, işyerinde geçirdiği süre içerisinde, normal sağlıklı hallerini sürdürmelerini sağlamayı ve bu bağlamda, tüm sağlık, güvenlik ve çevresel performanslarımızı da sürekli iyileştirmeyi,

Çevre Kirliliği ve insan sağlığına zarar gelmesini önleyecek şekilde; atık oluşumunu azaltmayı, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemeyi,

Enerjiyi doğru ve verimli kullanmayı, doğal kaynakların tüketimini azaltmayı,

Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmalarımızı; ilgili tüm mevzuat ve standartlar çerçevesinde, en son bilgilerle ve tüm personelimizin katılımı ile sürdürmeyi ve bu bağlamda tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi çevre ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgi akışı ve eğitimlerle sürekli bilinçlendirmeyi,

Çalışmalarımızın bir göstergesi olan; Çevre, İş Kazaları ve Meslek hastalıklarına yol açacak riskleri belirlemeyi, bu riskleri önlemler alarak kabul edilebilir seviyeye indirmeyi ve “Sıfır Kaza ve Sıfır Hastalık” hedefine ulaşmayı,

Üretimimizi ve yatırımlarımızı, çevreyi kirletmeden, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi, kurduğumuz sistemi sürekli iyileştirmeyi, amaç ve hedeflere ulaşarak risk derecelerini giderek düşürmeyi, çevre, iş sağlığı güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlara uymayı,

taahhüt ederiz.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikası

Beta Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin Müşteri Memnuniyeti Politikası, mobilya, inşaat, yapı, hırdavat, kağıt-ambalaj, otomotiv ve tekstil sektörlerindeki yapıştırıcı ile ilgili ihtiyaçları en doğru şekilde algılayıp sonrasında bunları analiz ederek, bu sektörlere ürettiğimiz yapıştırıcı ürünlerinde sürekli kalite, maliyet, zaman ve miktar yönünden en iyi hizmeti sunma yolu ile sürekli bir müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Bu amaçla;

Müşterilerimizin talep, görüş ve şikâyetlerini; kolayca iletebileceği, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer ilgili tarafların girdilerini sürece dâhil ederek, değerlendirmeleri, adil ve şeffaf yaklaşım ile gizlilik üzerine kurarak, hızlı ve güven verici bir şekilde çözmeyi,

 

Müşteri şikâyetlerimizi değerlendirmeye alırken, önceliklerimiz; yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere sadık kalarak, en kısa sürede geri bildirimleri gerçekleştirmeyi,

Müşterilerimizin beklentilerini ve şikâyetlerini; teknolojik gelişmeleri takip ederek, sürekli gelişim ve iyileştirme, know-how çalışmaları ve kaliteli ürün hizmet anlayışında değerlendirerek, düzenli olarak gözden geçirmeyi,

Tüm birimlerimizde müşteri memnuniyeti politikasını uygulayarak, müşteri memnuniyetini sürekli arttıran sosyal ve toplumsal değerlere katkıda bulunan lider ve örnek bir kuruluş olmayı,

Ve nihayetinde, başarımızın sırrı olan “Koşulsuz Müşteri Memnuniyetini” ana ilke kabul ederek, Müşteri Odaklı bir yaklaşım ile faaliyetlerimizi sürdürmeyi,

Taahhüt ederiz.